Waarom is dit gebied zo bijzonder?

Luchtfoto ElburgAl in 1967 heeft het rijk het gebied als beschermd stadsgezicht aangewezen. Het gaat zowel om de stad zelf als om de zichtlijnen naar en van het omliggende gebied. De cirkel om de Vesting herbergt deels nog unieke landschappelijke eigenschappen. Wat ze zo waardevol maken vindt u hieronder. Het zijn de lijnelementen functies ten dienste van de vesting en de landschappen.

Nog aanwezige cultuurhistorische structuren

KamperdijkLijnelementen

 • Historische lintbebouwing
 • Kamperdijk
 • Nunspeterweg
 • Zwolsche weg
 • Puttenerbeek
 • Havenkanaal

TramremiseFuncties ten dienste van de vesting

 • Tuinderijen, theekoepels
 • Werf, visafslag, weerstation
 • Tramremise
 • Wasserij

 

Landgoed Old PuttenLandschappen

 • Open weidelandschap, de Mheen
 • Landgoed Old Putten

 

 

Waarderingen van het gebied

Op basis van bovenstaande kenmerken hebben we het gebied opgedeeld in vier delen.

Koppeling aan deelgebiedenDeelgebied 1A + 1B vormen De Mheen. Dit oude schootsveld biedt bij goed weer nog altijd zicht tot aan Kampen.

Deelgebied 2 is de hoek langs de Molenweg en bevat ook nog historische elementen waar we voorzichtig mee omgaan.

Deelgebied 3 omvat het sportlandschap, maar ook de voormalige theetuin en parkeerterrein Het Schootsveld.

Deelgebied 4 herbergt de haven en parkeerterrein De Oude Vos.

Hieronder beschrijven we per deelgebied de waardering:

Waardering deelgebied 1, weiland met paardenWaarderingen deelgebied 1

 • Hoogste waardering
 • Open weidelandschap met historisch verkavelingspatroon, incl. Mheen
 • Vergezicht tot Kampen over open Polder Oosterwolde. Unieke schaal en maat
 • Scherpe overgang vesting - open landschap
 • A) onderdeel van beschermd stadsgezicht
 • B) evenzeer van belang t.b.v. lange zichtlijnen

Waardering deelgebied 2Waarderingen deelgebied 2

 • Nog grotendeels open gebied rondom historisch tuincomplex
 • Slechts gedeeltelijk verstoord
 • Vergezicht over Veluwemeer
 • Waardevol vizier tussen Bagijnedijkje en Nunspeterweg

Waardering deelgebied 3Waardering deelgebied 3, parkeerplaats Het schootsveld

 • Cultuurhistorisch als geheel niet meer herkenbaar door recente ontwikkelingen (sportcomplex, parkeren, bebouwing)
 • Aantal cultuurhistorische elementen aanwezig (theekoepel, restant tuinderijen)
 • Puttenerbeek als verbindend element

Waardering deelgebied 4, Haven ElburgWaardering deelgebied 4

 • Sterke historisch/functionele relatie met de vesting
 • Aantal cultuurhistorisch waardevolle gebouwen aanwezig