Hoe komt de visie tot stand?

Hoe komt de visie op het Beschermd stadsgezicht tot stand?

Eerst zijn we op pad gegaan; of beter gezegd op de fiets. Met grondeigenaren, omwonenden en vertegenwoordigers van bijvoorbeeld sportclubs hebben we de hele cirkel om de Vesting bekeken. Tijdens de fietstocht zijn we met al die mensen in gesprek gegaan. Zo kregen we al een aardig beeld van wat er leeft. H+N+S landschapsarchitecten en Buro Stiel hebben alle informatie uitgewerkt in een eerste schets. Die vindt u in de presentatie Gebiedsvisie Beschermd Stadsgezicht Elburg.

Stand van zaken december 2023

In de raadsvergadering van 9 oktober 2023 is de Visie op het Beschermd stadsgezicht vastgesteld, inclusief twee amendementen (aanpassingen op verzoek van de gemeenteraad).

Bekijk de definitieve versie van de structuurvisie , klik rechts op het tabblad 'Overzicht' voor alle bijbehorende informatie.

Meer weten?

Neem dan contact op met Marianne Luiting, de projectleider van de Visie op het Beschermd stadsgezicht. Dat kan via 0525 688 688 of gemeente@elburg.nl.

De Mheen