Deelgebied 4 - Haven & Oude Vos

Hoofdkoers

Integrale gebiedsontwikkeling gericht op het realiseren van passende nieuwe ruimtelijke kwaliteiten.

Vaste waarden

Onderstaande vaste waarden vormen de huidige kernkwaliteiten voor dit deelgebied en dienen bij elke ontwikkeling behouden te blijven.

 • Lage zichtlijn over het water van het havenkanaal tussen het Veluwemeer en de vesting
 • Zichtrelaties tussen de vesting en de haven
 • Eenzijdig historische lintbebouwing langs de haven
 • Botterhaven
 • Oude werf
 • Historische visafslagAs-schuur
 • Herkenbare contouren van het historisch tuincomplex

waardenkaart deelgebied 4

Ruimtelijke uitgangspunten

 • ruimtelijke uitgangspunten deelgebied 4Behoud van de historische bebouwing gerelateerd aan de haven die het verhaal van Elburg als vissersstad vertellen (water, vis, veilen, roken).
 • Behoud van historische lintbebouwing langs de Botterhaven. Vergroten van de verblijfskwaliteit van de Havenkade door de verkeersdruk waar mogelijk te verminderen.
 • Behoud van de korte zichtlijnen tussen de historische haven en de Vesting, bijvoorbeeld vanaf de wal op de lintbebouwing en onder de Vispoort door.
 • Behoud van de lange zichtlijn over het havenkanaal, laag over het water.
 • Versterken van de relatie met het water langs het gehele havenkanaal. Zet in op doorgaande langzaamverkeersroutes langs toegankelijke kades, aantrekkelijke verblijfsruimtes en een mix van functies, die zich orienteren op het water.
 • Ruimte voor stedelijke ontwikkeling in dit deelgebied, gericht op het vergroten van de kwaliteit van de bebouwing en de openbare ruimte, het realiseren van een afgestemde mix aan functies en het versterken van de relatie met het water.
 • Realiseren van heldere grenzen tussen het bebouwd gebied en het buitengebied.
 • Hernieuwde betekenis geven en versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het Havenplein en het restant van het oude dijklichaam.
 • Ontwikkelen braakliggende gebieden in het voormalig tuincomplex Kamperdijk-Oude Bleeksweg.
 • Betere inpassing rand Kruismaten langs de Kamperdijk.