Deelgebied 3 - Molenkamp

Hoofdkoers

Integrale gebiedsontwikkeling gericht op het realiseren van passende nieuwe ruimtelijke kwaliteiten.

Vaste waarden

Onderstaande vaste waarden vormen de huidige kernkwaliteiten voor dit deelgebied en dienen bij elke ontwikkeling behouden te blijven.

 • Puttenerbeek
 • Theekoepel
 • Historische tuinderijencomplex
 • Laanbeplanting Zuiderzeestraatweg en Zwolscheweg
 • Open groene ruimte: Tippe van Van Olst
 • Wandelroute langs de Puttenerbeek en Vestinggracht

waardenkaart deelgebied 3

Ruimtelijke uitgangspunten

ruimtelijke uitgangspunten deelgebied 3Het gebied bestaat uit een westelijk en een oostelijk deel, waar deels andere ruimtelijke utigangspunten gelden.

Gehele deelgebied

 • Er wordt landschappelijk aangesloten op het kleinschalige, meer besloten Kampenlandschap met korte zichtrelaties met de vesting. Er wordt afscheid genomen van 'openheid' als doel op zich.
 • Aanleg van een stevig landschappelijk raamwerk als samenhangend kader voor beoogde ontwikkeling.
 • Ontwikkelingen staan niet op zichzelf, maar worden op elkaar afgestemd en met elkaar verbonden, gericht op het realiseren van meerwaarde voor het gebied als geheel: geen 'postzegelplannen'.
 • Verhelder de grens tussen beide deelgebieden en zet deze ruimtelijk aan, bijvoorbeeld met een nieuwe, beplante noord-zuid verbinding tussen vesting en ommeland.

Westelijk deel

 • In dit deel is ruimte voor intensivering van het gebruik met 'rode' ontwikkelingen, waaronder parkeren, sport en woningbouw.
 • Het gebied 'toont zich' en heeft geen 'achterkanten'. Zet in op hoogwaardige groene inpassing met ecologische waarde. Pas zo min mogelijk hekwerken toe.
 • Het gebied is openbaar toegankelijk.

Oostelijk deel

 • Het gebied vormt een landschappelijke verbinding tussen de vesting en het achterliggende Kampenlandschap.
 • Het gebied heeft een groen, landschappelijk karakter met beperkte bebouwde componenten.
 • Hoogwaardige inrichting van het gebied als aantrekkelijke entree via de Zwolscheweg en langzaamverkeersroutes naar de Vestingstad, visitekaartje van Elburg.
 • Het gebied is vrijwel geheel openbaar toegankelijk en goed doorwaadbaar met wandel-fietspaden.
 • Ruimte geven aan de Puttenerbeek en benutten als dragende ruimtelijk-landschappelijke structuur met ecologische betekenis.
 • Herkenbaar houden en nieuwe betekenis geven aan het historisch tuinencomplex.
 • Hernieuwde betekenis en ontwikkelruimte geven aan de gebieden die momenteel wachten op een bestemming.