Deelgebied 1 - Mheengronden

Hoofdkoers

Behoud van het open weidelandschap met lange vergezichten van en naar de vesting.

Vaste waarden

Onderstaande vaste waarden vormen de huidige kernkwaliteiten voor dit deelgebied en dienen bij elke ontwikkeling behouden te blijven.

 • Open veenwiede landschap met grotendeels historisch verkavelingspatroon
 • Zichtrelaties tussen vesting en ommland
 • Vergezicht richting Kampen
 • Scherpe overgang tussen vesting en open landschap
 • Heldere grenzen van de Kamperdijk en Paterijstraat
 • Hoger gelegen, éénzijdige linten
 • Historisch tuincomplex
 • Klompenpaden

waardenkaart deelgebied 1

Ruimtelijke uitgangspunten

Ruimtelijke uitgangspunten deelgebied 1Onderstaande ruimtelijke uitgangspunten zijn leidend voor alle ontwikkelingen binnen dit deelgebied.

 • Het gebied is open, onbebouwd en groen.
 • Er is geen ruimte voor 'rode functies' in welke vorm dan ook, ook niet als tijdelijk gebruik.
 • Er is geen ruimte voor opgaand groen.
 • Behoud/herstel van het historische verkavelingspatroon.
 • Behoud van de aanwezige klompenpaden.
 • Behoud van de scherpe overgang tussen vesting en open landschap.
 • Behoud/versterken van de heldere grenzen gevormd door de Kamperdijk en Paterijstraat.
 • De zorgboerderij en de Middelbare school worden als incidenten beschouwd. Indien de huidige maatschappelijke functie komt te vervallen is geen nieuwe ontwikkeling mogelijk, maar wordt het gebied weer vrijgespeeld als onderdeel van het open landschap.
 • Behoud van het historisch tuincomplex als kleinschalig, groen tuinenrijk.