De Nieuwe Deel

In 2019 hebben de inwoners van Doornspijk een visiekaart opgesteld. Op deze kaart staat welke wensen de inwoners hebben voor het dorp. Eén van die wensen is een levendig centrum; een dorpshart.

Om helder te krijgen wat de Doornspijkers willen, hebben we overlegd met onder anderen vertegenwoordigers van de scholen, de kerken, Hart van Thornspick, de zorg, De Deel, de sport, 'Doornspijk pakt aan' en de ondernemers. Deze groep heeft aangegeven het liefst een multifunctionele accommodatie te zien in Doornspijk.

De Nieuwe Deel

Als we praten over het centrum van Doornspijk dan gaat het over De Deel. Dit gebouw is verouderd. Om De Deel ligt een plein met parkeerplaatsen. De wens is om het hele gebied te verbeteren. Naast een nieuw dorpshuis is er dan ook ruimte voor bijvoorbeeld zorg, kinderopvang, detailhandel en extra woningen. Maar nieuwbouw op de huidige plek zorgt wel voor een praktisch probleem.

Nieuwe locatie?

Als De Nieuwe Deel op de plek van het huidige gebouw komt, betekent dit dat Doornspijk het minstens een jaar lang zonder dorpshuis, sporthal en verenigingsgebouw moet doen. Daarom onderzoeken we nu of De Nieuwe Deel een plek kan krijgen in de hoek Veldweg-Lageweg. Dit zogenaamde haalbaarheidsonderzoek is in het voorjaar 2024 klaar. We weten dan wat de voor- en nadelen zijn van de verschilende scenario's, wat die gaan kosten en of bijvoorbeeld een school een plek kan krijgen in het nieuwe gebouw.

Komt De Nieuwe Deel op een nieuwe plek, dan kunnen we voor de huidige locatie andere plannen maken, bijvoorbeeld woningbouw. Ook dit nemen we mee in het haalbaarheidsonderzoek.

Wat is er al gebeurd?

16 mei 2023 hebben we een eerste informatieavond gehouden over het plan. 

Wat is er uitgekomen?

Alles wat tijdens de informatieavond aan bod is gekomen, is samengevat in vier tekeningen:

Planning

In het voorjaar 2024 is het Haalbaarheidsonderzoek klaar. Op dat moment weten we wat de mogelijkheden zijn én wat er niet kan. Houd het nieuws op deze pagina daarvoor in de gaten!