Omgevingsvisie Elburg 2018

De gemeente Elburg heeft een integrale toekomstvisie voor de hele gemeente: de Omgevingsvisie Elburg 2018. In deze visie kijken we vooruit in een periode tot 2030. Maar het is een dynamisch document: in de periode tot 2030 gaan we regelmatig kijken of de visie moet worden aangepast. De wereld staat niet stil en Elburg wil meebewegen, inspelen op kansen en haar kwaliteiten ontwikkelen. Zo blijven we bouwen aan een vitale en krachtige gemeente, waar het goed wonen, werken en recreëren is.