Welstandsniveau's

Welstandsniveaus 

 

1. Zware toetsing

Zware toetsing houdt in dat over alle vergunningplichtige plannen advies wordt gevraagd aan de welstandscommissie. Bij deze beoordeling gelden de volgende aandachtsvelden:

  1. relatie met de omgeving;
  2. bouwwerk op zichzelf;
  3. detaillering.

2. Reguliere toetsing

Over alle vergunningplichtige plannen wordt een welstandsadvies gevraagd. Bij deze beoordeling gelden de volgende aandachtsvelden:

  1. relatie met de omgeving;
  2. bouwwerk op zichzelf;
  3. detaillering (waar van essentieel belang).

3. Soepele toetsing

Streven is zoveel mogelijk plannen onder mandaat van de welstandscommissie af te handelen. In de regel zal de rayonarchitect dit mandaat uitoefenen. Indien gewenst kunnen gemeenteambtenaren gemandateerd worden om aan de hand van concrete criteria licht vergunningplichtige bouwplannen op welstandsaspecten te beoordelen.

Bij deze beoordeling gelden de volgende aandachtsvelden:

  • relatie met de omgeving;
  • bouwwerk op zichzelf (alleen indien van belang voor behoud van de bestaande kwaliteit c.q. basiskwaliteit).