Vooroverleg voor een omgevingsvergunning aanvragen

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u een vooroverleg met de gemeente aanvragen. Bijvoorbeeld omdat u uitgebreide bouw- of verbouwplannen heeft. Het vooroverleg is een informeel en informatief gesprek. Het is bedoeld om ingewikkelde aanvragen van tevoren te bespreken. De gemeente laat in het vooroverleg weten of uw plan kans maakt op een vergunning.

Aanvraag vooroverleg omgevingsvergunning

Voorwaarden

U bent niet verplicht om een vooroverleg met de gemeente te houden. Wel kan het voor veel duidelijkheid zorgen.

Kosten

De kosten voor een vooroverleg zijn € 241,65.
(tarief 2021)

Aanvraag

U vraagt een vooroverleg voor een omgevingsvergunning aan bij de gemeente.