Omgevingsvergunning aanvragen

Wilt u bouwen, verbouwen of op een andere manier iets aan uw omgeving veranderen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. In sommige gevallen is het (ver)bouwen van kleine bouwwerken vergunningvrij. Bijv. voor aanbouwen, bijgebouwen, dakkappellen, zonnecollectoren, erf- en perceel afscheidingen.

Snel weten of u voor uw werkzaamheden een vergunning nodig hebt of melding moet doen? Doe dan eerst de vergunningcheck via het Omgevingsloket.

Vergunningcheck particulieren

Vergunningcheck bedrijven

Regels bij bouwactiviteiten

Kijk eerst welke regels en/of gegevens van belang zijn voor uw plan. Denk bijvoorbeeld aan:

Omgevingsloket Online voor particulieren

Omgevingsloket Online voor bedrijven

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt. In de tarieventabel bij de legesverordening 2023kunt u de kosten voor uw aanvraag vinden.

Termijn

De behandeltermijn is maximaal 8 weken. Voor complexe aanvragen is de behandeltermijn maximaal 6 maanden. Beide behandeltermijnen kunnen eenmalig worden verlengd met 6 weken. Na ontvangst van uw aanvraag, krijgt u schriftelijk bericht over de termijn.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een afspraak maken. Samen met een medewerker bekijkt u welke wettelijke regels voor uw plan gelden. De informatie die u krijgt is geen definitieve beoordeling van uw plan. Als u technisch advies of gedetailleerde informatie nodig heeft, raden wij u aan een deskundige te raadplegen zoals een architect.