Obstakel op de openbare weg plaatsen

Een bouwkeet of grote container kan handig zijn bij een verbouwing. Maar u mag niet altijd een obstakel op de openbare weg (laten) plaatsen.

Obstakels zijn bijvoorbeeld:

  • container
  • steiger
  • hoogwerker
  • (bouw)keet

Na toetsing van uw gegevens, hoort u of u het object mag plaatsen. Als het object meer dan 2 dagen aanwezig is, moet een vergunning worden aangevraagd d.m.v. het invullen van het formulier “vergunning voorwerpen op of aan de weg".

Het plaatsen van een hoogwerker moet minimaal 3 weken van te voren worden gemeld. Aan de hand van aangeleverde gegevens wordt door de gemeente gekeken naar bijvoorbeeld de volgende zaken

  • welke veiligheidsmaatregelen de aanvrager moet treffen
  • of er een omleidingsroute moet worden ingesteld (door de aanvrager)
  • of er ontheffing moet worden verleend, voor bijv. het inrijden van de binnenstad met een voertuig langer dan 9m of voor tegen het verkeer in de locatie verlaten.

Aanvraag plaatsen voorwerpen op of aan de weg

Voorwaarden

Of u toestemming nodig heeft, hangt onder andere af van:

  • de grootte van het voorwerp dat u wilt plaatsen
  • de plaats waar u het voorwerp wilt neerzetten
  • hoe lang u het voorwerp wilt laten staan

Een vergunning moet 6 weken voor aanvangsdatum van de werkzaamheden worden aangevraagd. Toestemming  voor het mogen plaatsen van een object gedurende maximaal 2 dagen moet minimaal 2 dagen van te voren telefonisch of per mail worden aangevraagd.

Kosten

De aanvraag kost € 75,45.
(tarief 2021)