Monument verbouwen

Voor het verbouwen, restaureren of het onderhouden van een monument is vaak een omgevingsvergunning nodig.

Voorwaarden

U heeft een vergunning voor een monument nodig als:

  • u eigenaar bent van een pand of terrein dat is aangewezen als beschermd gemeentelijk monument, en
  • u het monument wilt restaureren, grondig verbouwen of slopen

Aanvraag

Op het Omgevingsloket online kunt u een vergunningscheck doen. Moet u een vergunning aanvragen voor uw werkzaamheden? Dit doet u ook via het

Omgevingsloket online

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken over uw aanvraag. Deze termijn mag met 6 weken verlengd worden.

Aanpak

Om uw beschermde monument te wijzigen, heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Verder heeft u misschien nog nodig:

  • een bouwrapport of een cultuurhistorisch rapport
  • een bouwbestek
  • foto’s
  • een situatieschets
  • een korte beschrijving van het te slopen gebouw

Bent u eigenaar van een monument dan zijn er verschillende subsidie mogelijkheden.