Intaketafel

Als u een idee heeft om te (ver)bouwen, dan kunt u dit aan de gemeente voorleggen, dit idee wordt een initiatief genoemd.

Voor we uw plan bespreken aan de Intaketafel, doet u eerst de Vergunningscheck. Dan weet u meteen of u een vergunning nodig hebt, een melding moet doen of dat uw initiatief vergunningvrij is. In dit laatste geval kunt u direct aan de slag. Komt uit de vergunningcheck inderdaad dat u een vergunning nodig heeft? U kunt hem rechtstreeks via het Omgevingsloket aanvragen.

Doe de vergunningscheck

Wilt u eerst weten of uw plan past binnen de omgevingsplanregels? Deze kunt u inzien via het Omgevingsloket. Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op via 0525 - 688 688.

U heeft een vergunning nodig en uw plan past niet binnen het omgevingsplan. U wilt toch weten of uw plan wenselijk is? Leg dan uw plan voor op de intaketafel.

We kijken dan met diverse medewerkers of het initiatief gewenst is. Vaak is na de behandeling op de Intaketafel al duidelijk of uw initiatief een JA, mits of een NEE krijgt. Zo weet u meteen of de gemeente uw plan wenselijk vindt. Bovendien betaalt u niets voor de Intaketafel. Pas wanneer u verder wilt met uw initiatief, stellen we een voorovereenkomst op met daarin een berekening van de kosten. Wel zo duidelijk!

U wilt bijvoorbeeld in een winkelpand woonappartementen maken of u heeft samen met uw buren een plan voor een speeltuin. Dit soort (bouw)plannen worden in de Omgevingswet initiatieven genoemd. Heeft u een initiatief? Dien deze dan in via de Intaketafel!

Initiatief indienen

Binnen 4 weken ontvangt u van ons een reactie. Heeft u een algemene informatievraag over uw idee of plan? Vul dan het formulier Informatievraag in. 

Voorwaarden

De uitkomst van de intaketafel is geen besluit waartegen u in bezwaar of beroep kunt gaan. Ook geeft de uitkomst van de intaketafel geen rechten en plichten in het vervolgtraject. Het gaat om een eerste beoordeling van uw initiatief en niet om een aanvraag van bijvoorbeeld een omgevingsvergunning.

Kosten

De behandeling van uw idee aan de intaketafel is gratis. Er kunnen wel kosten optreden in het vervolgtraject (omgevingstafelproces) zoals de aanvraag van een omgevingsvergunning.