Inrit aanleggen

Als u een inrit wilt maken bij uw bedrijf of huis, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een inrit wilt maken van de weg naar uw garage.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning:

  • een inrit te maken vanaf de weg
  • de weg te veranderen, bijvoorbeeld de stoep verlagen
  • een bestaande inrit te veranderen

U kunt de vergunning online aanvragen via het omgevingsloket.

Omgevingsloket Online

U kunt de vergunning ook aanvragen via het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Voorwaarden

  • De uitweg is max. 5 m1 breed
  • Er wordt 1 uitweg per perceel/woning verstrekt

Kosten

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er geldt een landelijk maximum voor plankosten. Ook is er een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Aanvraag

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Aanpak

U kunt bij het Omgevingsloket online uitzoeken of u in aanmerking komt voor een vergunning en welke voorwaarden daarbij horen. Ook kunt u te weten komen welke stappen u moet nemen om de vergunning aan te vragen.

Beleidsregel uitwegen gemeente Elburg