Heeft u een idee om te (ver)bouwen?

Als u een idee heeft om te (ver)bouwen, dan kunt u dit aan de gemeente voorleggen, dit idee wordt een initiatief genoemd. De gemeente behandelt uw initiatief in de zogeheten Intaketafel en laat u na afloop weten of uw idee wenselijk is en wat het vervolgtraject wordt. Binnen 2 weken nadat uw initiatief is besproken, ontvangt u onze reactie.

Intakeformulier

Voorwaarden

De uitkomst van de intaketafel is geen besluit waartegen u in bezwaar of beroep kunt gaan. Ook geeft de uitkomst van de intaketafel geen rechten en plichten in het vervolgtraject. Het gaat om een eerste beoordeling van uw initiatief en niet om een aanvraag van bijvoorbeeld een omgevingsvergunning.

Kosten

De behandeling van uw idee aan de intaketafel is gratis. Er kunnen wel kosten optreden in het vervolgtraject zoals de aanvraag van een omgevingsvergunning.
(tarief 2021)

Aanvraag

U vraagt een behandeling van uw initiatief aan bij de gemeente via het Intakeformulier.