Wanneer voldoet mijn aanvraag aan de vereisten van een flitsvergunning?

Om in aanmerking te komen voor de versnelde procedure moet de aanvraag aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • de bouwwerkzaamheden passen binnen de voorschriften van het bestemmingsplan;
  • de bouwkosten zijn lager dan € 25.000;
  • de aanvraag is volledig en de tekeningen voldoen volledig aan de indieningsvereisten zoals gesteld in de Ministeriële regeling Omgevingsrecht (MOR);
  • wat er minimaal op tekening moet staan verschilt per bouwwerk;
  • het bouwplan hoeft niet getoetst te worden door externe adviseurs, zoals de brandweer of de omgevingsdienst (deze toetst op geluid of milieuaspecten);
  • u heeft de aanvraag digitaal ingediend via omgevingsloket.nl en daarbij is aangegeven dat het om een 'flitsvergunning' gaat;
  • voor de bouwwerkzaamheden is geen omgevingsvergunning ‘Handelen met gevolgen voor beschermde monumenten’ nodig;
  • het plan ligt niet in een bescherm stads- of dorpsgezicht;
  • voor de locatie mag geen vermoedelijk geval van bodemverontreiniging bekend zijn.

Heeft u vragen over deze voorwaarden? Neem dan contact met ons op via 0525 688 688.

Let op: Wanneer uw aanvraag niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, is er geen sprake van een flitsvergunning. Wij behandelen uw aanvraag daarna als een standaard aanvraag omgevingsvergunning.