Waarop wordt mijn aanvraag getoetst?

Wij toetsen uw aanvraag aan de volgende onderdelen:

  • bestemmingsplan/ ruimtelijke ordening;
  • redelijke eisen van welstand;
  • bouwbesluit;
  • bouwverordening.