Flitsvergunning

Hebben meerdere bewoners in uw straat een dakkapel aan de voorzijde van hun woning en wilt u er ook graag één plaatsen? Wilt u binnenkort een garage of overkapping bij uw woning bouwen? In dit soort gevallen kan de flitsvergunning u uitkomst bieden.

De flitsvergunning is de standaard aanvraagprocedure, maar dan versneld. Wij proberen om binnen 5 werkdagen een beslissing te nemen op uw aanvraag, normaal is dit na 8 weken. Een flitsvergunning is geen wettelijke procedure, maar een extra dienst van de gemeente Elburg.

De flitsvergunning geldt alleen voor de locaties Doornspijk, Elburg en ‘t Harde. Voor de binnenstad (Beschermd Stadsgezicht Elburg) geldt dit niet.

Wanneer is een flitsvergunning mogelijk?

Een flitsvergunning is mogelijk voor het aanvragen van eenvoudige bouwwerken. Bekijk de lijst met eenvoudige bouwwerken.

Let op: de gemeente beslist welke procedure van toepassing is.

Aanvragen flitsvergunning via Omgevingsloket Online

Wanneer voldoet mijn aanvraag aan de vereisten van een flitsvergunning?

Om in aanmerking te komen voor de snelle omgevingsprocedure moet de aanvraag aan bepaalde vereisten voldoen. Bekijk de vereisten van een flitsvergunning.

Waarop wordt mijn aanvraag getoetst?

Wij toetsen uw aanvraag aan de hand van verschillende onderdelen. Bekijk de onderdelen waarop uw aanvraag getoetst wordt.

Wat kost het aanvragen van een flitsvergunning?

U betaalt alleen de kosten voor de aanvraag van een omgevingsvergunning en niet extra voor de flitsvergunning. Deze kosten voor een aanvraag worden leges genoemd. U vindt een overzicht van de leges in de tarieventabel die staat in de Legesverordening Elburg.

Hoe lang duurt het voordat ik mag bouwen?

Dient u de aanvraag op een werkdag voor 09.00 uur in? En voldoet de aanvraag aan de voorwaarden? Dan ontvangt u binnen 5 werkdagen het besluit per e-mail. Als er een aanvraag op donderdag of vrijdag wordt ingediend wordt het de eerst volgende werkweek in behandeling genomen. Krijgt u een vergunning? Dan kan er daarna nog 6 weken bezwaar gemaakt worden tegen dit besluit. U kunt tot die tijd dan ook het beste wachten met de uitvoer van uw plannen. Het is van belang om tijdig contact op te nemen met omwonenden. De ervaring leert dat hiermee veel bezwaarprocedures worden voorkomen.

Heeft u een omgevingsvergunning gekregen? De gemeente controleert de manier waarop u uw plannen uitvoert. Doet u dit niet volgens de regels van de vergunning? Dan kan de gemeente de bouw stilleggen of u opdracht geven het bouwwerk af te breken.

Vragen

Heeft u nog vragen over de flitsvergunning? Neem dan contact met ons op via tel. 0525 688 688.