Bouwplannen, inzage

U kunt bouwplannen bij de gemeente opvragen en inkijken. Dit kan belangrijk zijn als u bezwaar wilt maken tegen de bouwplannen van bijvoorbeeld uw buren.

In het register staat onder andere:

  • informatie over aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen (vroeger bouwvergunning)
  • de plaats van het bouwwerk en de kadastergegevens daarover
  • informatie over de bouwwerkzaamheden
  • In de gemeente Elburg liggen bouwaanvragen gedurende zes weken ter inzage en na het ontwerpbesluit ook nog eens zes weken.

 Maak uw afspraak
 
Selecteer bij het maken van een afspraak 'Inzage bouwplan'

Aanvraag

De bouwplannen vraagt u op bij de gemeente.