Asbest verwijderen

Asbest is kankerverwekkend materiaal. Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen. U heeft namelijk toestemming nodig om asbest te verwijderen.

U doet de melding via het Omgevingsloket online.

Omgevingsloket Online

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ODNV (Omgevingsdienst Noord Veluwe) tel. 0341- 474300

Asbest kan voorkomen in:

 • vlakke platen (gevels dakbeschot, rondom schoorstenen)
 • vlakke gevelplaten met coating (decoratieve buitengevels, galerijen)
 • schoorstenen of luchtkanalen (bij kachel of cv-installatie, ventilatiekanaal)
 • bloembakken
 • golfplaten (daken van schuren en garages)
 • standleiding (afvoer toilet)
 • brandwerend board (onder cv-ketels, wanden cv-kast, trapbeschot, plafonds)
 • vinylzeil of oude vloerbedekking (asbesthoudende onderlaag)
 • oude huishoudelijke apparaten

Voorwaarden

Niet iedereen mag zelf asbest verwijderen.

 • Inwoners en woningbouwcorporaties mogen asbest zelf verwijderen. Zij moeten wel aan de regels voldoen. De belangrijkste regel is dat een particulier maximaal 35 m² asbest mag verwijderen. Het moet dan wel in goede staat zijn. Weet u het niet zeker? De gemeente kan u vertellen of u de asbest zelf mag verwijderen. Als dat niet mag, moet u het laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf.
 • Bedrijven moeten asbest altijd laten verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Kosten

U betaalt de kosten voor het verwijderen van asbest zelf.

Bijzonderheden

De Eerste Kamer heeft onlangs het wetsvoorstel voor een asbestverbod weggestemd. Wat er nu gaat gebeuren omtrent een verbod op asbestdaken is vooralsnog onduidelijk. Als hier meer duidelijkheid over is wordt u geïnformeerd via deze webpagina.

Aanpak

Om een sloopmelding te doen, heeft u nodig:

 • uw naam en adres (gebouweigenaar)
 • naam en adres van degene die het asbest gaat verwijderen
 • de dagen en tijden dat u asbest gaat verwijderen
 • de manier waarop u asbest gaat verwijderen

Misschien heeft u een asbestinventarisatierapport nodig. Dit moet van een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau zijn. U heeft geen asbestinventarisatierapport nodig, als:

 • u particulier bent en het gaat om maximaal 35 m² vloerbedekking met asbest erin. Het moet gaan om asbestplaten, asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking. U mag de asbest zelf uit uw huis of bijgebouw van uw huis verwijderen.
 • uw bedrijf asbesthoudende onderdelen verwijdert, zoals:
  • vloerplaten onder verwarmingstoestellen
  • beglazingskit in de constructie van kassen
  • rem- en frictiematerialen
  • pakkingen uit verbrandingsmotoren
  • verwarmingstoestellen met een vermogen van maximaal 2.250 kW

Wilt u als particulier zelf asbest verwijderen? Doe het dan veilig, voor uzelf en uw omgeving en volg de volgende werkwijze:

 • Maak de werkplek zoveel mogelijk vrij van andere materialen en spullen;
 • Trek zelf een wegwerpoverall en handschoenen aan en gebruik een mondkapje;
 • Zorg dat u inpakplastic en plakband klaar heeft liggen;
 • Voordat u begint met het asbest te verwijderen is het verstandig om dit vochtig te maken met wat water;
 • Verwijder het asbest zonder dat het breekt. Bij het breken komt de schadelijke vezel vrij. Zorg ervoor dat er geen gevaren voor uw omgeving optreden;
 • Houd asbesthoudende materialen gescheiden van andere materialen. U moet ze op de milieustraat ook gescheiden aanbieden;
 • Leg het verwijderde asbest meteen op het klaarliggende plastic. Bij golfplaten leg dan niet meer dan twee platen op elkaar omdat het pakket anders bijna niet meer te hanteren wordt;
 • Vouw het plastic dicht en plak het luchtdicht af en plak een “asbest-sticker” op de verpakking.

Het verwijderde en ingepakte asbest dient u uiterlijk binnen twee weken na het verwijderen in te leveren bij de milieustraat.

Termijn

U doet de melding minimaal 4 weken voor u met het sloopwerk begint. Soms kunt u de melding 5 werkdagen voor de start van het slopen doen. Dit kan bijvoorbeeld als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan.

De termijn van 5 werkdagen geldt ook voor particulieren die asbest zelf gaan verwijderen. Het gaat om het verwijderen van maximaal 35 m² asbest dat vast zit in een ander materiaal (hechtgebonden asbest).

De gemeente handelt de melding binnen 4 weken af en in geval van particulier of mutatieonderhoud binnen 5 werkdagen.