Obstakel op de openbare weg plaatsen

Een bouwkeet of grote container kan handig zijn bij een verbouwing. Maar u mag niet altijd een obstakel op de openbare weg (laten) plaatsen.
Obstakels zijn bijvoorbeeld:

 • container
 • steiger
 • hoogwerker
 • (bouw)keet

Als het object meer dan 2 dagen aanwezig is, moet u een vergunning aanvragen. Het plaatsen van een hoogwerker moet u minimaal 3 weken van tevoren aanvragen.

Hoogwerker, kraan e.d. plaatsen op de weg

Het plaatsen van een hoogwerker of kraan waardoor de weg deels geblokkeerd wordt moet u minimaal 3 weken van tevoren aan ons melden. U kunt hiervoor telefonisch contact met ons opnemen of uw melding sturen aan gemeente@elburg.nl

Aanvraag plaatsen voorwerpen op of aan de weg

Aan de hand van aangeleverde gegevens kijken wij o.a. naar de volgende zaken:

 • welke veiligheidsmaatregelen de aanvrager moet treffen
 • of er een omleidingsroute nodig is (door de aanvrager)
 • of er ontheffing nodig is voor bijv. het inrijden van de binnenstad met een voertuig langer dan 9m 
 • of er een ontheffing nodig is voor tegen het verkeer in de locatie verlaten.

Het beoordelen van uw aanvraag kan enige tijd in beslag nemen. Wij verzoeken u daarom tijdig de benodigde vergunning aan te vragen. Wij beslissen op uw aanvraag uiterlijk binnen 8 weken na indienen van die aanvraag.

Kosten

De aanvraag kost € 75,45.
(tarief 2021)

Toestemming

Of u toestemming nodig heeft, hangt onder andere af van:

 • de grootte van het voorwerp dat u wilt plaatsen
 • de plaats waar u het voorwerp wilt neerzetten
 • hoe lang u het voorwerp wilt laten staan

Aan de hand van deze informatie kijken wij of en welke (veiligheids)maatregelen u moet treffen.

Wilt u maximaal 2 dagen een object plaatsen? Dan moet u dit minimaal 2 dagen van tevoren telefonisch of per mail aan ons melden.