Ruimtelijkeplannen.nl

Vanaf 1 januari 2010 zijn alle overheden in Nederland verplicht om ruimtelijke plannen genoemd in artikel 1.2.1 Bro op zodanige wijze beschikbaar te stellen dat deze langs elektronische weg door een ieder kunnen worden verkregen. Hiervoor is een landelijk middel in het leven geroepen, namelijk de website Ruimtelijkeplannen.nl

Met de website Ruimtelijkeplannen.nl wil de overheid ruimtelijke plannen op transparante wijze bereikbaar maken voor burgers, bedrijven, overheden. De website zal in de toekomst de volledige en actuele situatie van iedere willekeurige locatie in Nederland weergeven, op een betrouwbare en duidelijke manier. Dit betekent concreet dat burgers en professionals bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de overheid in samenhang kunnen raadplegen.

Zij kunnen bijvoorbeeld eenvoudig een kaart opvragen van een locatie waarin ze geïnteresseerd zijn. De database van Ruimtelijkeplannen.nl zal de komende jaren gevuld gaan worden met de vele digitale ruimtelijke plannen van diverse overheden waarna, als alles goed verloopt, op 1 juli 2013 het totale grondgebied van Nederland bedekt zijn met alle mogelijk beschikbare en vigerende plannen.

Ook de gemeente Elburg is drukdoende om het grondgebied van de gemeente te vullen met haar ruimtelijke plannen. Er zijn op dit moment verschillende plannen van de gemeente Elburg (zowel in procedure zijn de, vastgestelde als onherroepelijke plannen) via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl te bekijken en de verwachting is dat de komende jaren daar diverse plannen aan toegevoegd gaan worden.