Bestemmingsplan wijzigen

De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen. Bijvoorbeeld als het beleid verandert. Als de gemeente dat doet, kan dat ineens botsen met uw plannen om te bouwen of verbouwen.

U kunt eerst aan de gemeente vragen of u mag afwijken van het bestemmingsplan.

Mag u van de gemeente niet afwijken van het bestemmingsplan? Dan kunt u de gemeente vragen om het bestemmingsplan te wijzigen. Past uw voorstel binnen het beleid of de regels van het bestemmingsplan? Dan zal de gemeente eerder bereid zijn om mee te werken.

Kosten

Voor het in behandeling van een aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan is de aanvrager een tarief verschuldigd, welke gerelateerd is aan de oppervlakte.

Aanvraag

Het verzoek tot wijziging moet u schriftelijk indienen bij de gemeente.

De Raad van de Gemeente Elburg
Postbus 70
8080 AB Elburg

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Aanpak

Om een wijziging van een bestemmingsplan aan te vragen, heeft u nodig:

  • een aanvraag voor een omgevingsvergunning, als die nodig is
  • tekeningen van het bouwwerk en de omgeving
  • een brief waarin u uitlegt wat de gevolgen zijn voor de omgeving