Bestemmingsplan veranderen

In een bestemmingsplan staan de gebruiks- en de bouwmogelijkheden voor een gebied. In een bestemmingsplan staat waar en wat u mag bouwen. Er staat ook in waarvoor u een gebouw mag gebruiken. Bijvoorbeeld of er woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen.

Bestemmingsplanprocedure

Het maken of veranderen van een bestemmingsplan doorloopt een vast proces. Dit noemen we de bestemmingsplanprocedure. Wij laten weten dat een bestemmingsplanprocedure begint. Dit is alleen een bericht vooraf, reageren is dan nog niet mogelijk.

Daarna begint de echte procedure. Deze kent kort gezegd de volgende stappen:

  • de voorbereiding (concept- en/of voorontwerpbestemmingsplan);
  • een ontwerpbestemmingsplan en;
  • een vastgesteld bestemmingsplan.

Tijdens de verschillende stappen krijgt u de mogelijkheid om te reageren op het bestemmingsplan. Wij laten op tijd weten of dit het geval is en hoe u kunt reageren. Hou hiervoor het huis-aan-huisblad goed in de gaten en kijk op www.overheid.nl. Is er een reactiemogelijkheid? Dan kan dit altijd schriftelijk en in sommige gevallen ook mondeling.

Bestemmingsplannen bekijken

Onze bestemmingsplannen kunt u online bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt daarbij ook zoeken op adres. Wilt u liever de papieren versie? Maak dan een afspraak.

Uw initiatief past niet in het bestemmingsplan

U heeft een idee (initiatief). U heeft achterhaald dat het niet in het bestemmingsplan past. Toch wilt u graag door met uw initiatief. Dien het dan in bij de intaketafel. Daar controleren wij eerst of uw initiatief wenselijk is. Daarbij geven we ook een voorstel voor het vervolgtraject.

Kosten

Het maken of veranderen kost tijd en de nodige inspanning van de gemeente. Het is dan ook niet gratis. Voordat we starten met ons werk hiervoor brengen we kosten in rekening. De hoogte daarvan hangt af van het type initiatief en de complexiteit ervan.