WOZ-waarde bij woningen in aanbouw

Is er een bouwvergunning verleend? Dan wordt de WOZ-waarde op basis van de waarde van de grond en de bouwkosten bepaald. Op 1 januari 2021 kijken we hoever het pand klaar is. (toestandspeildatum) 

Heb je een woning of pand verbouwd? Dan kijken we of de waarde van een woning is gestegen of gedaald. (waardepeildatum 1-1-2020) Is jouw pand verbouwd en opgeleverd of gesloopt na 1 januari 2020 dan wordt het pand getaxeerd op basis van de situatie op 1 januari 2021 (toestandspeildatum). De waardeverandering wordt dan pas het volgende jaar meegenomen bij de WOZ-beschikking.

Voor woningen die niet verbouwd of gesloopt zijn in 2020 geldt dat de waardepeildatum gelijk is aan de toestandspeildatum.

Opvragen WOZ-waarde