WOZ-waarde

Gemeenten bepalen de waarde van onroerende zaken (WOZ-waarde) door een taxatie. Hierbij gaat de gemeente uit van het bedrag dat de onroerende zaak zou moeten opbrengen op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit is de waardepeildatum.

Bij die taxatie wordt gekeken naar de verkoopprijzen van andere verkochte woningen. Voor bedrijven en andere grote gebouwen wordt gekeken naar huurcijfers en herbouwaarde.

Opvragen WOZ-waarde