Kwijtschelding heffingen

Als u de gemeentelijke heffingen niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw heffing kwijtschelden. U hoeft de heffing dan niet te betalen. Soms krijgt u alleen kwijtschelding voor een deel van de heffing. U betaalt dan minder. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

Kwijtschelding aanvragen

Voorwaarden

 • Kwijtschelding kan pas worden aangevraagd als u daadwerkelijk een aanslag heeft ontvangen.
 • Uw inkomen is minimaal en u heeft geen vermogen
  Onder vermogen wordt verstaan:
  • Uw saldo op uw bank- en spaartegoeden
  • Waarde onroerende zaak (ook buiten de gemeente)
  • Waarde van bijvoorbeeld auto/motor/caravan/juwelen/antiek
  • Waardepapieren

Aanvraag

Na ontvangst van uw aanslag kunt u de kwijtschelding binnen 6 weken aanvragen.

Aanpak

Voor de toetsing maakt de gemeente gebruik van de diensten van het Inlichtingenbureau. Het Inlichtingenbureau vraagt gegevens op bij het UWV over uw inkomen, de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) over uw voertuigbezit en de Belastingdienst over uw inkomen en vermogen.

Indien nodig vragen wij meer informatie aan u op.

Let op

Het aanvragen van kwijtschelding betekent niet dat uw betalingsplicht vervalt. De betalingstermijnen staan op uw aanslag, deze dient u in acht te nemen. U kunt de gemeente machtigen. Dan wordt het bedrag in termijnen van uw rekening afgeschreven.