Bezwaar belastingen of woz waarde

Jaarlijks ontvangt u van de gemeente een aanslag gemeentelijke belastingen. Op deze aanslag is ook de vastgestelde WOZ-waarde aan u bekend gemaakt. Heeft u vragen over de vastgestelde WOZ-waarde of een bepaalde aanslagregel neem dan eerst contact op met een van de belastingmedewerkers.

Bent u het na de uitleg nog niet eens met de WOZ-waarde of een ander onderdeel van uw aanslag, dan kunt u bezwaar maken.

U dient het bezwaarschrift binnen 6 weken in bij degene die het besluit heeft genomen (de heffingsambtenaar). U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging.

Zolang er niet op het bezwaar is beslist is de aanslag rechtsgeldig. Dit betekent dat u de aanslag moet betalen.

Als u het bezwaarschrift in een vreemde taal heeft geschreven en een vertaling voor een goede afhandeling noodzakelijk is, moet u zelf zorgen voor de vertaling.

Bezwaarschrift indienen

Aanvraag

U dient het bezwaarschrift binnen 6 weken in bij de gemeente t.a.v. de heffingsambtenaar.
U kunt een bezwaarschrift alleen schriftelijk of via het digitale formulier indienen.

Gemeente Elburg
Postbus 70
8080 AB Elburg
T. 0525 688 688

Termijn

De afhandeling van uw bezwaar kan enige tijd duren. De wet bepaalt dat bezwaren ingediend voor 20 november uiterlijk op 31 december beantwoord moeten zijn. Bezwaren die ingediend worden tussen 20 november en 31 december hebben een andere beslistermijn.

Aanpak

In een bezwaarschrift moet het volgende staan:

  • uw naam, adres en telefoonnummer;
  • de datum waarop het bezwaar is opgesteld;
  • het nummer wat op de aanslag staat (aanslagnummer);
  • uw motivering (de redenen waarom u het niet eens bent met de WOZ-waarde of de aanslag);
  • ondertekening van het bezwaarschrift door degene op wiens naam de aanslag staat.

Vermeld het woord “bezwaar” in de linkerbovenhoek van de envelop.

Als u gebruik maakt van DigiD worden uw NAW gegevens automatisch voor u ingevuld.

  • Voor de DigiD- aanvraag dient u in het bezit te zijn van een DigiD-inlogcode
  • Voor meer informatie over DigiD verwijzen wij u naar de website van DigiD.
  • Meer informatie over digitaal aanvragen.

Beroep

Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, dan kunt u weer binnen 6 weken in beroep gaan door een beroepschrift in te dienen. Bij de beslissing over uw bezwaar staat vermeld waar u in beroep kunt gaan.