Betalingsregeling voor gemeentebelastingen

Als u niet op tijd kunt betalen, kan de gemeente een regeling met u afspreken. U kunt bijvoorbeeld vragen of u de belasting in termijnen mag betalen. Of dat u de belasting later mag betalen (uitstel van betaling).

Betalingsregeling aanvragen

Aanpak

U heeft nodig:

  • Een recente loonstrook of ander bewijs van inkomen.
  • Het laatste afschrift van bank- en spaarrekening.
  • Uw huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning.
  • Een recent bewijs van de WOZ-waarde van uw woning.

Termijn

  • De gemeente handelt uw aanvraag binnen 2 weken af.
  • Als behandeling niet mogelijk is, krijgt u bericht wat de reden daarvan is.
  • Wanneer u een betalingsregeling heeft aangevraagd, ontvangt u een ontvangstbevestiging.
  • De gemeente beoordeelt de aanvraag en stelt vast of u voor de regeling in aanmerking komt. Na besluitvorming krijgt u een beschikking toegestuurd.