Betalingsregeling voor gemeentebelastingen

Als u de gemeentebelasting niet op tijd kunt betalen, kan de gemeente een regeling met u treffen. U kunt bijvoorbeeld vragen of u de belasting in termijnen mag betalen. Of dat u de belasting later mag betalen (uitstel van betaling).

Betalingsregeling aanvragen

Aanpak

Zo vraagt u een betalingsregeling aan:

 • Neem contact op met de gemeente. U heeft onder andere nodig:
  • een recente loonstrook of ander bewijs van inkomen
  • het laatste afschrift van bank- en spaarrekening
  • uw huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning
  • een recent bewijs van de WOZ-waarde van uw woning
  • het aanvraagformulier

Termijn

 • Uw aanvraag wordt na binnenkomst binnen 2 weken afgehandeld.
 • De aanvraag wordt niet in behandeling genomen als de bijlage ontbreekt en/of het formulier niet volledig ingevuld is.
 • Als directe behandeling niet mogelijk is, berichten wij u wat daarvan de reden is.
 • Wanneer u een betalingsregeling heeft aangevraagd, ontvangt u hier een ontvangstbevestiging van. Bij een digitale aanvraag krijgt u een bevestiging per e-mail, bij een aanvraag per post ontvangt u een bevestiging per brief.
 • Na ontvangst van uw aanvraag wordt deze beoordeeld, waarna wordt vastgesteld of u voor de regeling in aanmerking komt. Na besluitvorming krijgt u een beschikking toegezonden. Bij een digitale aanvraag per e-mail, bij een schriftelijke aanvraag krijgt u een reactie via de post.