Groenstroken en restgronden aankopen

In bepaalde gevallen is het mogelijk om een strook gemeentegrond grenzend aan uw woonperceel te kopen.

Voorwaarden

De gemeente heeft bepaald welke stroken als zogenaamde te verkopen reststroken worden aangemerkt. Daarbij is a.d.h.v. criteria bepaald welke stroken kunnen worden verkocht  en welke als openbaar groen gehandhaafd moeten blijven. Indien het een doorgaande groenstrook betreft, geldt de voorwaarde dat alle aangrenzende eigenaren tot aankoop moeten overgaan. In dat geval dient het aankoop verzoek door alle eigenaren te worden ondertekend.

Kosten

De aankoop vindt plaats tegen een door de gemeente vastgestelde grondprijs per vierkante meter. De bijkomende kosten zijn tevens voor rekening van de koper (notariële- en kadastrale kosten en eventuele belasting)

Aanvraag

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente. Mocht aankoop mogelijk zijn dan dient u een schriftelijk aankoop verzoek te doen.

Aanpak

U levert bij de aanvraag een schriftelijk gemotiveerd  verzoek tot aankoop in, voorzien van uw naam en adres en een duidelijke omschrijving van de betreffende strook grond.  Bij het aankoop verzoek dient u een duidelijke tekening te voegen waarop de strook grond staat aangegeven.