Gebruik gemeentegrond

Het kan zijn dat u in het verleden een strook gemeentegrond  grenzend aan uw tuin in gebruik heeft  gekregen en daarvoor destijds een ingebruikgevingsverklaring heeft ondertekend.

Voorwaarden

Zolang u woonachtig bent op het adres en de gemeente de grond niet voor andere doeleinden nodig heeft kunt u de strook in gebruik houden. In de meeste gevallen is het ook mogelijk de strook te kopen van de gemeente zie hiervoor “Groenstroken en restgronden aankopen”. Het is niet mogelijk dat het gebruik van de grond wordt voortgezet met een eventuele nieuwe eigenaar van uw woning. De nieuwe eigenaar heeft in de meeste gevallen eveneens de mogelijkheid om de strook te kopen. Het is handig dit gelijk bij de aktepassering van de verkoop van de woning mee te nemen. Daarvoor dient  tijdig contact te worden opgenomen met de gemeente (minimaal één maand voor de akte passering). Mocht de strook niet worden verkocht dan dient de strook in ontruimde staat te worden opgeleverd bij vertrek uit de koopwoning.

Indien u in een huurwoning woont, kunt u de grond niet kopen maar is het - in tegenstelling tot het beleid bij koopwoningen - wel mogelijk dat met een nieuwe huurder het gebruik wordt voortgezet.

Er worden niet langer strookjes grond die nu openbaar groen zijn, in gebruik gegeven.

Kosten

Voor de ingebruikgeving dient per 5 jaar een ingebruigevingsvergoeding  te worden betaald.