Eikenprocessierups

Hier vindt u meer informatie over de Eikenprocessierups.

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder, die haar eitjes legt in de toppen van eikenbomen. Daar overwinteren de eitjes en eind april, begin mei komt de rups te voorschijn. Na een aantal vervellingstadia is de rups in juli volgroeid. Na de derde vervelling krijgt de rups brandharen. Dit vindt doorgaans plaats tussen eind mei en eind juni, waarbij het weer een belangrijke rol speelt. In juli-augustus verpopt de rups zich tot een vlinder, waarna het vrouwtje haar eitjes legt in eikenbomen. Op deze manier zullen er het volgend jaar weer nieuwe rupsen te voorschijn komen.

Waar heeft de eikenprocessierups zijn naam aan te danken?

Uiteraard omdat de rups in eikenbomen te vinden is. Verder gaat de rups groepsgewijs (in processie) op zoek naar voedsel (het eikenblad).

Brandharen

De haren van de processierups zijn de veroorzakers van de overlast en ontstaan in het derde vervellingsstadium. Door contact kunnen er klachten ontstaan. Dit kan al na enkele uren (na het contact). De klachten kunnen zijn pijnlijke jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of de luchtwegen. Was of spoel de huid of ogen goed met water. De klachten verdwijnen binnen twee weken. Neem bij ernstige klachten contact op met een huisarts. Van belang is daarom om contact met de rupsen te vermijden!

Hoe kun je zien dat er rupsen in een eikenboom zitten?

De rupsen leven in groepen bijeen en maken op de stammen of dikkere takken grote ronde spinsels van vervellingshuidjes, met brandharen en uitwerpselen. Als er sprake is van een ernstige aantasting kunnen dergelijke nesten de grootte van een voetbal bereiken en zijn er meerdere nesten per boom aanwezig.

Wat doet de gemeente Elburg aan de bestrijding van de eikenprocessierupsen?

Zodra er voldoende blad zit aan de eikenbomen zal de gemeente Elburg de bestrijding van de eikenprocessierupsen gaan aanpakken in gemeentelijke eikenbomen. Dit zal eind april begin mei plaatsvinden als er voldoende blad aan de boom zit. De werkzaamheden worden verricht als het bijna windstil is wat in kan houden dat de werkzaamheden in de nacht worden uitgevoerd. De gemeentelijke eikenbomen worden bespoten met een biologisch middel. Dit zal gebeuren met behulp van een spuitkanon achter een tractor. Dit middel heeft een zeer sterke werking tegen de eikenprocessierups en voor mensen en huisdieren heeft het middel geen nadelige effecten en bijwerkingen. De inzet van het spuitkanon kan enige geluidshinder veroorzaken. Op deze overzichtskaart kunt u zien welke instantie verantwoordelijk is voor welke eikenbomen in onze gemeente. 

Melden

Ziet u eikenbomen met processierupsen erin? Dan kunt u op deze kaart zien wie er verantwoordelijk is voor de bestrijding. Voor gemeentelijke bomen kunt u het doorgeven via het formulier melding openbare ruimte of een whatsappbericht te sturen naar 0633211564 of bellen met 0525 688 688. Voor de bomen die langs een provinciale weg (bijv Zuiderzeestraatweg of Eperweg) staan kunt u bellen met 026 359 99 99 of dit formulier invullen: https://milieuklacht.gelderland.nl/Melding/Doen

Wat kan ik doen tegen eikenprocessierupsen in mijn eigen tuin?

Het advies is om contact op te nemen met een gespecialiseerd bedrijf voor bestrijding van eikenprocessierupsen in uw eigen tuin. Er zijn diverse bedrijven in de regio die dit kunnen uitvoeren. 

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Voor algemene en specifieke informatie kunt u terecht bij: