Bodeminformatie opvragen

Soms is er een bodemonderzoek nodig als u bouw- of verbouwplannen heeft. Ook wordt steeds vaker een bodemonderzoek gevraagd bij de koop of verkoop van een woning, bedrijfspand of een stuk grond. Een bodemonderzoek geeft de kwaliteit weer van de bodem op dat moment.

Het onderzoeksbureau die een bodemonderzoek uitvoert kan een verzoek indienen voor het opvragen van bodeminformatie van het betreffende perceel, wat in ons archief aanwezig is. 

Verzoek bodeminformatie

Heeft u een onderneming of bent u van plan een bedrijf te beginnen? En heeft u daarbij een omgevingsvergunning voor milieu nodig (vroeger milieuvergunning)? Dan moet u soms ook een bodemonderzoek laten uitvoeren.

Bodemonderzoek kan daarnaast ook nodig zijn als het bestemmingsplan verandert.

Een bodemonderzoek is 5 jaar geldig. De kwaliteit van de bodem kan veranderen. Door activiteiten die op de bodem plaatsvinden of omdat de landelijke onderzoeksnormen strenger worden.

Vraag eventueel eerst advies bij de gemeente of u een bodemonderzoek moet doen.