Snoeihoutactie 2023

Takken en snoeihout kunt u een aantal keren per jaar gratis laten ophalen.

In het kader van het terugdringen van de hoeveelheid restafval kunt u zich aanmelden voor het ophalen van snoeihout. De snoeihoutactie vindt 8 keer per jaar plaats. Het gaat dan om snoeihout wat u niet kwijt kunt in uw groene container.

In 2023 kunt u het snoeihout op de volgende dagen laten ophalen:

 • dinsdag 7 maart
 • dinsdag 4 april
 • dinsdag 9 mei
 • dinsdag 13 juni
 • dinsdag 12 september
 • dinsdag 10 oktober
 • dinsdag 14 november
 • dinsdag 19 december

Het versnipperen gebeurt niet ter plekke, maar de buitendienst haalt de takken en het snoeihout op.

Aanmelden Snoeihoutroute

Voorwaarden

 • U moet zich vooraf aanmelden. Dit kan tot 1 dag voor de ophaaldatum op maandag tot 12.00 uur.
 • Actie geldt alleen voor inwoners van de Gemeente Elburg (geen bedrijven).
 • U mag maximaal 2 m³ tak- en snoeihout aanbieden (meer nemen we niet mee).
 • De takken en snoeihout (geen boomstronken en coniferen) dient u in bundels (samengebonden takken) aan te bieden. Deze bundel mag max. 1 meter lang en max. 25 kilo zwaar zijn en geschikt voor handmatige belading.
 • De takken mag u pas 1 dag voor de ophaaldatum verkeersveilig aan de openbare weg zetten. Dit moet zichtbaar en makkelijk bereikbaar zijn en direct aansluitend op het eigen terrein.
 • De takken moeten vóór 07.30 uur op de ophaaldag zichtbaar aan de weg liggen.
 • Buren mogen takken en snoeihout niet bij elkaar aanbieden.