Snoeihoutactie 2021

Takken en snoeihout kunt u een aantal keren per jaar gratis laten ophalen.

In het kader van het terugdringen van de hoeveelheid restafval kunt u zich aanmelden voor het ophalen van snoeihout. De snoeihoutactie vindt 8 keer per jaar plaats. Het gaat dan om snoeihout wat u niet kwijt kunt in uw groene container.

Dit jaar wordt het snoeihout op de volgende dagen opgehaald:

 • dinsdag 11 mei 2021
 • dinsdag 8 juni 2021
 • dinsdag 14 september 2021
 • dinsdag 12 oktober 2021
 • dinsdag 16 november 2021
 • dinsdag 21 december 2021

De takken zullen niet ter plekke worden versnipperd, maar worden door de buitendienst opgehaald.

Aanmelden Snoeihoutroute

U kunt zich aanmelden tot maandag 11 oktober 12.00 uur.

Voorwaarden

 • Aanmelden vooraf is verplicht.
 • Actie geldt alleen voor inwoners van de Gemeente Elburg (geen bedrijven).
 • U mag maximaal 2 m³ tak- en snoeihout aanbieden (meer wordt niet meegenomen).
 • De takken en snoeihout (geen boomstronken en coniferen) dienen in bundels (samengebonden takken) van max. 1 meter lang, max. 25 kilo per bundel en geschikt voor handmatige belading te worden aangeboden.
 • De takken mogen pas 1 dag voor de ophaaldatum verkeersveilig, zichtbaar en makkelijk bereikbaar  aan de openbare weg worden aangeboden (direct aansluitend op het eigen terrein).
 • De takken moeten vóór 07.30 uur op de ophaaldag zichtbaar aan de weg liggen.
 • Buren mogen takken en snoeihout niet bij elkaar aanbieden.