Snoeihoutactie 2020

In het kader van het terugdringen van de hoeveelheid restafval kunt u zich aanmelden voor het ophalen van snoeihout. De snoeihoutactie vindt 8 keer per jaar plaats. Het gaat dan om snoeihout wat u niet kwijt kunt in uw groene container.

Op dit moment zijn de data voor 2020 nog niet bekend.

Deze takken zullen niet ter plekke worden versnipperd, maar worden door de buitendienst opgehaald.

Aanmelden Snoeihoutactie

U kunt zich voor de snoeihoutactie op twee manieren aanmelden:

  • bij voorkeur via het formulier:

Aanmelden Snoeihoutroute

  • via telefoonnummer 0525-688 688

U kunt zich hiervoor aanmelden tot uiterlijk 12.00 uur op de werkdag voorafgaand aan de ophaaldag.

Voorwaarden

  • Aanmelden vooraf is verplicht.
  • Actie geldt alleen voor inwoners van de Gemeente Elburg (geen bedrijven).
  • U mag maximaal 2 m³ tak- en snoeihout aanbieden (meer wordt niet meegenomen).
  • De takken en snoeihout (geen boomstronken en coniferen) dienen in bundels (samengebonden takken) van max. 1 meter lang, max. 25 kilo per bundel en geschikt voor handmatige belading te worden aangeboden.
  • De takken mogen pas 1 dag voor de ophaaldatum verkeersveilig, zichtbaar en makkelijk bereikbaar  aan de openbare weg worden aangeboden (direct aansluitend op het eigen terrein).
  • De takken moeten voor 07.30 uur op de ophaaldag zichtbaar aan de weg liggen.
  • Buren mogen takken en snoeihout niet bij elkaar aanbieden.