Ondergrondse afvalinzameling

In de Vesting Elburg en op enkele plaatsen buiten de Vesting wordt restafval (ondergronds) en groente-, fruit- en tuinafval (bovengronds) ingezameld door middel van een inzamelsysteem. Voor het kunnen gebruikmaken van het inzamelsysteem heeft elk huishouden een milieupas.

Milieupas

Bij verhuizing kan de pas ingeleverd worden bij het milieupark/grondstoffenstation of de balie van het gemeentehuis. Wanneer u geen milieupas heeft, kunt u een nieuwe aanvragen via Aconov. De helpdesk van Aconov is te bereiken via: 0800 222 41 11.

GFT container Vesting

Op verzoek kunnen bewoners van de Vesting een GFT container aanvragen. Deze dient, buiten het tijdstip van lediging, uit het zicht geplaatst te worden ter verbetering van het aanzien van de Vesting. Het legen van de GFT container vindt eenmaal per twee weken plaats op de volgende locaties: ’t Schootsveld, uitgang Vesting Nunspeterweg en Jos Lussenburgplein. De locaties zijn aangeduid met een tegel met een container er op.

Op www.mijnafvalwijzer.nl kunt u de data voor de inzameling bekijken.

Bijzonderheden

Is er een storing? Meld deze bij de gemeente, tel. 0525 688 688. U kunt uw afval tijdelijk kwijt bij een andere (ondergrondse of bovengrondse) container. Werkt deze ook niet? Dan is uw milieupas waarschijnlijk defect. Neem contact op de helpdesk van Aconov via: 0800 222 41 11.

Bij een storing mag er geen afval bij de ondergrondse of bovengrondse container worden gezet. Dit is strafbaar.