Ondergrondse afvalinzameling

In de Vesting Elburg en op enkele plaatsen buiten de Vesting wordt restafval (ondergronds) en groente-, fruit- en tuinafval (bovengronds) ingezameld door middel van een inzamelsysteem. Voor het kunnen gebruikmaken van het inzamelsysteem heeft elk huishouden een afvalpas.

Afvalpas

Bij verhuizing moet de pas in de woning worden achtergelaten voor de volgende bewoner. Wanneer u geen afvalpas heeft, kunt u een nieuwe aanvragen via het Aanvraagformulier Afvalpas. U dient hierbij in te loggen met uw DigiD.

Aanvraagformulier Afvalpas

GFT container Vesting

Op verzoek kunnen bewoners van de Vesting een GFT container aanvragen. Deze dient, buiten het tijdstip van lediging, uit het zicht geplaatst te worden ter verbetering van het aanzien van de Vesting. Het legen van de GFT container vindt eenmaal per twee weken plaats op de volgende locaties: ’t Schootsveld, uitgang Vesting Nunspeterweg en Jos Lussenburgplein. De locaties zijn aangeduid met een tegel met een container er op.

Op www.mijnafvalwijzer.nl kunt u de data voor de inzameling bekijken.

Kosten

Ingeval van verlies of diefstal van een afvalpas wordt er € 20,- in rekening gebracht. Als een afvalpas defect is, een nieuwe woning wordt betrokken of iemand komt in een bestaande woning waarbij de vorige bewoner de pas niet heeft achtergelaten, dan wordt de afvalpas kosteloos verstrekt. De afvalpas werkt één dag na afgifte.

Bijzonderheden

Is er een storing? Meld deze bij de gemeente, tel. 0525 688 688. U kunt uw afval tijdelijk kwijt bij een andere (ondergrondse of bovengrondse) container. Werkt deze ook niet? Dan is uw afvalpas waarschijnlijk defect. Neem contact op met de gemeente, tel. 0525 688 688.

Bij een storing mag er geen afval bij de ondergrondse of bovengrondse container worden gezet. Dit is strafbaar.