Grofvuil inleveren

Grofvuil of afval kunt u storten op de daarvoor aangewezen adressen. Het op andere plaatsen storten van grofvuil of afval is verboden.

Recycling Van Werven

U kunt tegen betaling uw grof huishoudelijk afval, bijzonder afval (zoals asbest), tuinafval en elektrische apparaten brengen naar Van Werven, Bovendwarsweg 93 in Oldebroek (0525 - 633323). Zij zijn geopend op maandag tot en met vrijdag van 07.00 - 12.30 en 13.00 - 17.00 uur en op zaterdag van 09.00-12.00 uur.

Als u afval met asbest inlevert moet u het goed verpakken, hierbij moet u zich houden aan een aantal voorwaarden. Neem contact op met Van Werven voor meer informatie.

Remondis B.V.

Tegen betaling kunt u grof huishoudelijk afval op woensdagen laten ophalen door Remondis B.V. Hiervoor moet u zich uiterlijk 1 dag voor de ophaaldag aanmelden. Aanmelden kan op 2 manieren: via www.aconov.nl of telefonisch 0800 – 2224111. U betaalt voor deze afvalservice € 52,50 per m3 vóóraf of ter plekke (contant of met mobiel PIN-automaat).

Gemeentewerf Elburg

Frituurvet en Klein Chemisch Afval (KCA), zoals verf, batterijen en olieproducten, kunt u inleveren bij de gemeentewerf aan het Straatje 8 in Elburg op dinsdag van 10.00 - 12.00 uur en op de eerste zaterdag van de maand tussen 09.00 - 10.00 uur.

Op www.mijnafvalwijzer.nl kunt u de data voor de inzameling bekijken.

Kosten

Brengen van elektrische apparaten is gratis, voor ander afval moet worden betaald.

Aanvraag

Voor vragen/klachten over afval neemt u contact op met:
Aconov
T. 0800 222 41 11
E. info@aconov.nl