Vanaf 1 januari 2022 mogelijk Diftar

Vanaf 1 januari 2022 voeren we mogelijk diftar in; goed voor het milieu. We willen afval verminderen en grondstoffen beter hergebruiken.

Restafval wordt steeds duurder door hogere belastingen vanuit het Rijk. Met de invoering van diftar lopen de kosten minder op. Inwoners hebben met diftar invloed op de hoogte van hun afvalstoffenrekening.

Vanaf 2022 betaalt u daarom niet langer één vast bedrag voor afvalkosten. Maar, een vast en een variabel deel. Dat variabele deel wordt bepaald door hoe vaak u uw restafval aanbiedt. Voor grondstoffen zoals gft, papier en textiel betaalt u geen variabele kosten.

Hoe beter u afval scheidt, hoe minder restafval en hoe minder u betaalt. Kortom, afval scheiden loont!