Diftar

De invoering van diftar (gedifferentieerde tarieven) is opnieuw een jaar uitgesteld, qua tariefstelling blijft in 2023 een vast tarief voor de afvalstoffenheffing. In januari 2024 wordt mogelijk diftar ingevoerd. Met diftar heeft u zélf invloed op de afvalstoffenrekening en betaalt u niet langer één vast bedrag.