Diftar

De invoering van diftar (gedifferentieerde tarieven) is een jaar uitgesteld, qua tariefstelling blijft in 2021 een vast tarief voor de afvalstoffenheffing.
In januari 2022 wordt mogelijk diftar ingevoerd. Met diftar heeft u zélf invloed op de afvalstoffenrekening en betaalt u niet langer één vast bedrag.