Afvalcontainers

Huishoudens die beschikken over een tuin krijgen van de gemeente een afvalcontainer met een grijs deksel voor het restafval (RST), een container met een groen deksel voor het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en een container met een blauw deksel voor oud papier en karton (OPK).
Plastic, metaal en drankkartons worden niet apart ingezameld. Dit kan samen met het restafval worden aangeboden. Bij de afvalverwerker wordt dit er achteraf uitgehaald via een nascheidingsinstallatie, zodat het niet verbrandt maar alsnog hergebruikt wordt.

Leging afvalcontainers

Op de afvalkalender of op www.mijnafvalwijzer.nl staat op welke dagen de afvalcontainers worden geleegd. Zet de container dan voor 07.30 uur buiten. Er geldt een maximum gewicht van 80 kg.

Afvalcontainer niet geleegd

U kunt contact opnemen met Aconov als uw afvalcontainer niet geleegd is. U kunt dit melden bij de Aconov helpdesk: 0800 222 41 11.

Vermissing afvalcontainer

Meld vermissing van uw afvalcontainer zo snel mogelijk bij Aconov zodat de chip aan de container geblokkeerd kan worden. De chip aan de container heeft een unieke code die is gekoppeld aan uw adresgegevens.
U kunt melding doen via www.aconov.nl of bij de Aconov helpdesk: 0800 222 41 11. U ontvangt zo snel mogelijk kosteloos een nieuwe container.

Beschadigde afvalcontainer

Is uw afvalcontainer beschadigd? Neem dan contact op met Aconov via www.aconov.nl of tel. 0800 222 41 11 voor reparatie of omwisseling van de container.

Aanvraag

U kunt een extra afvalcontainer aanvragen voor alleen restafval of GFT. U kunt maximaal 1 extra container per afvalsoort aanvragen. De container kunt u aanvragen bij de firma Aconov via www.aconov.nl of tel. 0800 222 41 11.

Voor vragen of klachten over afval neemt u contact op met:
Aconov
T. 0800 222 41 11
E. info@aconov.nl

Milieupas

Bij verhuizing kan de pas ingeleverd worden bij het milieupark/grondstoffenstation of de balie van het gemeentehuis. Wanneer u geen milieupas heeft, kunt u een nieuwe aanvragen via Aconov. De helpdesk van Aconov is te bereiken via: 0800 222 41 11.