Zonatlas Elburg

De Zonatlas is een interactief webinstrument dat voor ieder dak in de gemeente Elburg berekent hoe geschikt het is voor zonnepanelen en wat de kosten en de opbrengsten zijn.

De Zonatlas is een interactief webinstrument dat voor ieder dak in de gemeente Elburg berekent hoe geschikt het is voor zonnepanelen en wat de kosten en de opbrengsten zijn. Via de site kunnen niet alleen huishoudens, maar ook scholen en bedrijven uitrekenen hoeveel energie zonnepanelen op hun dak opleveren.