Duurzaamheidslening

Let op: Er is extra geld beschikbaar gesteld voor duurzaamheidsleningen. Het is dus weer mogelijk om een nieuwe aanvraag in te dienen.

Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuinig worden. Hiervoor stellen wij geld beschikbaar in een fonds bij SVn voor Duurzaamheidsleningen. Als huiseigenaar wordt u geconfronteerd met stijgende lasten. U kunt daar wat aan doen door uw woning energiezuiniger te maken. Bent u eigenaar-bewoner van een woning in de gemeente Elburg en wilt u uw woning verduurzamen, dan kunt u in aanmerking komen voor een Duurzaamheidslening. Met deze lening kunt u energiebesparende maatregelen treffen in en aan uw woning, zoals een zuinige verwarmingsinstallatie, zonnepanelen, gevel-, dak- of vloerisolatie en HR++ glas. Hierdoor daalt uw energierekening, investeert u in de waarde van de woning, wordt het wooncomfort vergroot en neemt het energieverbruik af.

Aanvraag Duurzaamheidslening

Gunstige voorwaarden

De Duurzaamheidslening is een lening van minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- en heeft een looptijd van maximaal 15 jaar. De hoogte van de lening is afhankelijk van de regeling van uw gemeente of provincie. Welk bedrag u ook leent, u krijgt altijd een rentekorting van 3% op de 10- of 15- jaar vaste rente van SVn. De lening wordt onderhands en als jaarannuïteitenlening verstrekt. Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort en kan altijd (geheel of gedeeltelijk) boetevrij worden afgelost.

Meer informatie

Hebt u vragen over de Duurzaamheidslening of wilt u de Duurzaamheidslening aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer: 0525 688 688.

Kijk voor meer inhoudelijke informatie op www.svn.nl of u kunt SVN bellen: 033 253 9436.

Voorwaarden

De aanvraag, de financiële toets die bepaalt of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening en het verstrekken van de lening worden door SVn verzorgd. Wij hebben voorwaarden opgesteld waaraan u moet voldoen om voor de Duurzaamheidslening in aanmerking te komen. Deze voorwaarden hebben betrekking op u als woningeigenaar, op uw woning en op de maatregelen die u wilt gaan treffen. Onderstaande voorwaarden gelden:

 • U bent een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder, maar jonger dan 76 jaar: u vertegenwoordigt bijvoorbeeld geen groep, bedrijf of organisatie.
 • U bent bewoner en voor minstens 50% eigenaar van een in de gemeente Elburg gelegen woning.
 • De woning waarvoor u een duurzaamheidslening aanvraagt is een bestaande woning, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning.
 • U vraagt de duurzaamheidslening aan voor een maatregel die beschreven staat in het aanvraagformulier.
 • De looptijd van de lening is maximaal 10 jaar voor bedragen tot € 7.500,- en maximaal 15 jaar voor bedragen hoger dan € 7.500,-.
 • Voor bedragen boven de € 7.500,- moet u een Energieprestatieadvies (EPA) mee sturen. Met als uitzondering een aanvraag voor zonnepanelen.
 • De werkzaamheden mogen nog niet zijn uitgevoerd.

Kosten

SVn brengt afsluitkosten over de lening in rekening. Deze kosten worden ingehouden op de hoofdsom van de lening. Informatie over de afsluitkosten vindt u op de website van SVn.

Meer weten? Kijk op www.svn.nl/leningen/Elburg/Duurzaamheidslening

Let op: de Duurzaamheidslening is een consumptief krediet. Voor een financieel advies dient de u zich te wenden tot een financieel adviseur.

"Let op! Geld lenen kost geld"

Aanvraag

Het aanvragen van een duurzaamheidslening kent twee stappen. Allereerst dient u een aanvraag in bij de gemeente Elburg. De gemeente beoordeelt binnen 8 weken of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Na goedkeuring ontvangt u een brief van de gemeente. Daarbij ontvangt u een aanvraagformulier zodat u de duurzaamheidslening vervolgens bij SVn aan kunt vragen. SVn voert een financiële toets uit om te bepalen of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening. De toewijzing van de lening is pas definitief als de financiële toets positief is.

Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

 • Dakisolatie
 • Gevelisolatie
 • Spouwmuurisolatie
 • Vloerisolatie
 • Isolatieglas
 • Isolatiekozijn
 • Warmtepomp bron bodem
 • Warmtepomp bron lucht
 • Warmtepomp bron gevel
 • Warmtepompboiler / combinatiewarmtepomp (tap)
 • Pellet-ketel / pellet-kachel / HR-houtkachel
 • Micro-WKK / HRe-ketel
 • WTW voor ventilatie
 • Zonnepanelen (PV-cellen) / zonnecollectoren
 • LTV (laag temperatuur verwarming)
 • Douchewater-WTW
 • Vraag- / druk- / CO2-gestuurde ventilatieroosters
 • Groen dak
 • Zonneboiler
 • LED-verlichting