Huishoudelijk afval inzamelen

Huishoudelijk afval is afval dat vrijkomt uit huishoudens. De gemeente zamelt dit in. Een deel van dit afval wordt gescheiden ingezameld. Dit wordt gedaan met huishoudelijk afval dat gerecycled wordt of dat schadelijk is voor het milieu.

Dit afval wordt apart ingezameld:

  • groente-, fruit- en tuinafval (gft)
  • glas
  • papier
  • textiel
  • KCA (Klein chemisch afval)

Plastic, metaal en drankkartons worden niet apart ingezameld. Dit kan met het overige afval in de grijze container worden aangeboden. Bij de afvalverwerker wordt dit er achteraf uitgehaald via een nascheidingsinstallatie zodat het niet verbrandt maar alsnog hergebruikt wordt.

Aanpak

Op www.mijnafvalwijzer.nlkunt u de data voor de inzameling bekijken.

Voor vragen/klachten over afval neemt u contact op met:
Aconov
T. 0800 222 41 11
E. info@aconov.nl