Huishoudelijk afval inzamelen

Huishoudelijk afval is bijvoorbeeld groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval), papier en plastic verpakkingen. De gemeente zamelt dit in. Veel afval wordt gescheiden ingezameld. Dit wordt gedaan met huishoudelijk afval dat gerecycled wordt of dat schadelijk is voor het milieu.

Dit afval wordt apart ingezameld:

  • groente-, fruit- en tuinafval (gft)
  • glas
  • papier
  • plastic, metaal en drankenkartons

Aanpak

Op www.mijnafvalwijzer.nlkunt u de data voor de inzameling bekijken.

Voor vragen/klachten over afval neemt u contact op met:
Aconov
T. 0800 222 41 11
E. info@aconov.nl