Vacature leden adviesraad sociaal domein

Gwendolyn Hup

cluster ouderen en volwassenen met een beperking


Bent u een bruggenbouwer en netwerker? Wordt u bewogen door bepaalde kwetsbare groepen burgers in de Elburgse samenleving of bent u betrokken bij mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben? Vindt u het interessant om te weten wat er leeft onder de inwoners van Elburg en bent u in staat om dit goed te verwoorden?

Dan zijn wij op zoek naar u!. De adviesraad sociaal domein behartigt de belangen van alle burgers die te maken hebben met het gemeentelijk beleid in het sociaal domein. Ze vangt signalen uit de Elburgse samenleving op en denkt mee met het gemeentelijk beleid voor het sociaal domein als adviesraad voor het College van B en W.

De adviesraad sociaal domein bestaat uit vier clusters.
De vier clusters zijn:

 • Jongeren met of zonder beperkingen: Jeugd van de gemeente Elburg die gebruikt maakt van of informatie wil over vrije tijdsbesteding, en jeugd (of wettelijke vertegenwoordigers) die te maken heeft met zorg, onderwijs, opvoeding, welzijn en werk. 
 • Ouderen en volwassenen met beperkingen: Ouderen en cliëntvertegenwoordigers van ouderen, volwassenen met een beperking (lichamelijk en/of verstandelijk), cliëntvertegenwoordigers van gehandicapten of personen die zich betrokken voelen bij ouderen en/of gehandicapten.
 • Gebruikers van gemeentelijke voorzieningen werk en inkomen: inwoners die gebruik maken van uitkeringen van de sociale dienst gemeente Elburg, uitkeringsgerechtigden, inwoners die in de schuldhulpverlening zitten of dreigen te komen, gezinnen die leven in armoede.
 • Informele ondersteuning: dit cluster bestaat uit twee onderdelen. 1) mantelzorgers en vrijwilligers en 2) maatschappelijk middenveld zoals kerken, wijken en verenigingen. U hoeft geen ervaring met beide onderdelen te hebben. Voor dit cluster zijn we op zoek naar mensen die ofwel mantelzorgers en vrijwilligers willen vertegenwoordigen, ofwel het maatschappelijk middenveld.

We hebben nu een vacature voor de clusters Jeugd en Ouderen en volwassenen met een beperking.

Profielschets leden adviesraad sociaal domein

U bent:

 • betrokken bij het cluster, hetzij uit eigen ervaring, hetzij door ervaringen in de directe omgeving (bijvoorbeeld betrokken via een familielid of via vrijwilligerswerk);
 • woonachtig in de gemeente Elburg;
 • geen lid van de gemeenteraad of van het college, níet werkzaam bij de gemeente Elburg dan wel bij een professionele organisatie die binnen de gemeente Elburg actief is in het sociaal domein.

U wordt enthousiast van:

 • mensen verbinden en bruggen bouwen;
 • de stem vertegenwoordigen van hen die gehoord moeten worden;
 • het ontwikkelen van een nieuw adviesorgaan;

Wat wij van u vragen:

 • U weet wat er leeft bij de mensen uit uw cluster en raadpleegt hen op actieve wijze;
 • u spreekt namens de mensen uit uw cluster en behartigt hun belangen;
 • u beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bent een teamspeler;
 • u neemt regelmatig deel aan vergaderingen en bereidt deze voor;
 • u heeft een open houding naar de andere clusters en kunt cluster-overstijgend samenwerken;
 • u kunt circa 4 uur per week besteden aan bovenstaande taken.

Wat wij u bieden:

Een unieke kans om uw betrokkenheid om te zetten in invloed.
de mogelijkheid tot training in vaardigheden of scholing in kennis en expertise;
een jaarlijkse vrijwilligersvergoeding van €761,70 per jaar.

Bent u geïnteresseerd in bovenstaande functie en wilt u zich beschikbaar stellen? Reageer dan uiterlijk 15 december 2017 door middel van een korte motivatiebrief. Voor meer informatie over de functie of voor het indienen van uw brief kunt u contact opnemen met Frida Hengeveld, voorzitter Adviesraad: fridahengeveld@gmail.com, tel: 06-51344514

 

 

Uitgelicht

Zoeken

Volg ons