Inwonersavond Doornspijk 31 mei 2018

We kunnen terugkijken op een prettige bijeenkomst op donderdagavond 31 mei in De Deel in Doornspijk. Zo'n 100 aanwezigen konden reageren op de onderwerpen voor het opstellen van een omgevingsplan voor Doornspijk.

Geef uw mening 
Misschien lukte het niet om aanwezig te zijn en wilt u, als bewoner of bedrijf in Doornspijk, alsnog een reactie geven. Dit kan t/m donderdag 14 juni 2018. Stuur uw reactie naar gemeente@elburg.nl onder vermelding van: Omgevingsplan Doornspijk. Vervolgens gaan we aan de slag met het verwerken van alle opmerkingen. Het resultaat hiervan gaat eerst ter bespreking naar het college van burgemeester en wethouders en daarna naar de commissie ruimtelijke ontwikkeling. Hierna gaan we aan de slag met het daadwerkelijk opstellen van het voorontwerp van het omgevingsplan. Voordat we dit plan ter inzage leggen voor de inspraak nemen we dit met u door. Hiervoor ontvangt u tegen die tijd opnieuw een uitnodiging, voor een inwonersavond in De Deel.

Uitgelicht

Zoeken

Volg ons