Gratis VOG voor vrijwilligers

Willeke van Vliet

De gemeenteraad van Elburg heeft op 3 juli van dit jaar een motie aangenomen over het vergoeden
van de leges kosten Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Vrijwilligers die werken met kinderen of
mensen met een verstandelijke beperking kunnen gratis een VOG aanvragen via Justis.
Vrijwilligers die met andere doelgroepen werken en toch een dergelijke verklaring nodig hebben,
kunnen teruggave van de kosten hiervoor aanvragen bij de gemeente Elburg.
Het formulier vindt u op de gemeentelijke website onder het product ''verklaring omtrent gedrag''.

Uitgelicht

Zoeken

Volg ons