Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

Bij de verkiezing voor de Provinciale Staten mag u ook in een andere gemeente in de provincie Gelderland stemmen dan waarin u staat ingeschreven. Dit geldt ook voor de Waterschapsverkiezing. U kunt in een andere gemeente stemmen die eveneens onder het Waterschap Vallei en Veluwe valt. Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig. Deze vraagt u digitaal, schriftelijk of persoonlijk aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Voorwaarden

U kunt voor de verkiezing van de Provinciale Staten een kiezerspas aanvragen als u:

 • Nederlander bent;
 • staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP);
 • 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen;
 • niet uitgesloten bent van het kiesrecht.

U kunt voor de waterschapsverkiezing een kiezerspas aanvragen als u:

 • Nederlander, EU-burger en niet-Nederlander met een geldige verblijfsvergunning bent;
 • 18 jaar of ouder bent;
 • Op 30 januari 2023 in het waterschap Vallei en Veluwe woont;
 • Niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Als u de kiezerspas digitaal of schriftelijk aanvraagt, moet u dit uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 doen.

Let op: raakt u de kiezerspas kwijt, dan kunt u geen nieuwe aanvragen.

Aanvraag

U kunt een kiezerspas aanvragen op de volgende manieren:

Digitale aanvraag

Kiezerspas aanvragen met DigiD

Schriftelijke aanvraag

Schriftelijk een kiezerspas aanvragen  

Het formulier stuurt u naar gemeente Elburg, Zuiderzeestraatweg-Oost 19 8081 LA Elburg (Postbus 70 8080 AB Elburg). Of stuur een in gescand formulier (duidelijk leesbaar) per e-mail naar burgerzaken@elburg.nl. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 door de gemeente zijn ontvangen.

Persoonlijke aanvraag

Persoonlijk een kiezerspas aanvragen op het gemeentehuis. Dit kan tot 14 maart 2023, 12.00 uur. Hiervoor maakt u een afspraak. U neemt het volgende mee naar uw afspraak:

 • uw stempas (als u die al heeft gekregen);
 • uw geldige identiteitsbewijs.
 • Ingevuld aanvraagformulier kiezerspas.

Afspraak maken

Heeft u geen identiteitsbewijs of is deze meer dan 5 jaar verlopen? Vraag dan een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente. Dan kan iemand anders voor u stemmen.

Meer informatie