Register Partijnamen

Iedere gemeente is verplicht om zijn geregistreerde partijen te vermelden.

Plaatselijk geregistreerde partijen

In de gemeente Elburg staan 3 partijen plaatselijk geregistreerd:

Algemeen Belang
Noertcamplaan 4, 8081 AE Elburg
Telefoon: (0525) 684 367
E-mailadres: info@algemeenbelangelburg.nl
Website: www.algemeenbelangelburg.nl
Statutaire naam: Algemeen Belang
Gemachtigde: L. ten Have-Schoonhoven
Plv. gemachtigde: H. Wessel

Elburg Beleid
Clakenweg 134, 8081 LZ Elburg
Telefoon: (0525) 684 363
E-mailadres: info@elburgbeleid.nl
Website: www.elburgbeleid.nl
Statutaire naam: Elburg Beleid
Gemachtigde: P.R. van Andel
Plv. gemachtigde: M. Clement

Liberaal Elburgs Verbond (LEV)
Eperweg 23A, 8084 HB 't Harde
Telefoon: 06 53100999
E-mailadres:info@LEV-Elburg.nl
Website: LEV Elburg | Facebook
Statutaire naam: Vereniging LEV Elburg
Gemachtigde: M. Kwakenaat-Hoekstra
Plv. gemachtigde: M. Schoots-van Duren

Landelijk geregistreerde partijen

De andere partijen staan landelijk geregistreerd en kunt u vinden op de website van de Kiesraad.